Brodisan Blue PE® - 150 g granule

Neohodnoceno
 
Dostupnost Skladem (8 ks)
47 Kč
   
Kód produktu 130097
Kategorie Potřeby pro zahrádkáře
 

Účinná látka: brodifacoun  

Proti jakým škůdcům je určen? -  proti potkanům

Proč jej použít?

  •  hubení hlodavců pomocí tradičních granulí
  • Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy - po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení.
  • působí již jednorázovým použitím

 

Jak jej použít?  

  • Potkan obecný (dospělec): max. 10-60 g
  • nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček
  • ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány

 

Upozornění: Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.  

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.  

Signální slovo: Varování  

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H373 Může způsobit poškození orgánů– krev - při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301 + P310 PŘI POŽITÍ:Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

  • P501 PŘI expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařské ošetření.
  • Odstraňte obsah profesionální uživatel: dodavateli/ neprofesionální uživatel: předáním na sběrný dvůr

do části nebezpečného odpadu..

Hmotnost 0.15 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: