PROTI červivosti jabloní (SpinTor) - 6ml

Neohodnoceno
 

SpinTor obsahuje účinnou látku spinosad, což je přírodní produkt získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa, která se běžně vyskytuje v půdě.

Jako přírodní produkt se spinosad (jedná se o směs dvou biologických komponentů - spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje  mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí. 

Dostupnost Skladem (3 ks)
89 Kč
   
Kód produktu 001155
Kategorie Chemická ochrana rostlin
 

SpinTor působí jako požerový a kontaktní insekticid. 

Vyznačuje se novým mechanismem působení.

Doposud nebyla prokázána rezistence u hmyzích škůdců k přípravku SpinTor a ani křížová rezistence s jinými účinnými látkami.

Příjem účinné látky škůdci nastává příjmem potravy i přímým kontaktem s látkou. 

Působení účinné látky spočívá v ovlivňování aktivity neuronů hmyzích jedinců (což v konečné fázi vede k hyperaktivitě neuronů a svalové aktivitě).

Účinek nastává již po několika hodinách; následně dochází k úhynu hmyzích škůdců.

SpinTor účinkuje na škůdce z řádu motýlů (Lepidoptera), brouků (Coleoptera), dvoukřídlých (Diptera) a třásnokřídlých (Thysanoptera). SpinTor nepůsobí na savý hmyz (mšice).

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován? jabloň (obaleči)

Použití

Jak jej použít? postřikem celé rostliny podle signalizace, obecně cca. v 1. a 3 týdnu v červnu a poté znovu v 1. a 3. týdnu v srpnu (aplikace v době líhnutí housenek) odstup mezi aplikacemi je 7-9 dnů max. 2 x za vegetaci postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Použití

Jabloň, Obaleč jablečný - OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci. Obaleč jablečný, slupkoví a pupenoví obaleči. Aplikujte ve fázi líhnutí housenek. Odstup mezi postřiky pro jednu generaci škůdce je 7-9 dnů, u silného napadení je doporučeno 7 dnů, v případě slabého a středního napadení je doporučeno 9 dnů.

Dávkování 6 ml / 3-10 l / 100 m2

Aplikace

Postřik

Měsíce 6,7

Složení

Účinná látka spinosad 240 g/l

Upozornění

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Varování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Hmotnost 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: